Hjem
LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger
Nyhet

NY RAPPORT: Eldre nordmenns (65+) holdninger til klima og levemåte

CLIMLIFE-prosjektet har ferdigstilt en rapport om resultatene av en undersøkelse om eldres (65+) holdninger til klima og levemåte.

Illustrasjon ved Signe Wohlfeil: Jordklode.
Foto/ill.:
Illustrasjon: Jordklode, av Signe Wohlfeil.

Hovedinnhold

CLIMLIFE-prosjektet har ferdigstilt en rapport om resultatene av en undersøkelse om eldres (65+) holdninger til klima og levemåte.

Undersøkelsen tok for seg spørsmål som "hvor bekymret er du for klimaendringer?", "i hvilken grad ønsker du å leve klimavennlig?" og mange flere. 

Undersøkelsen er gjennomført av NORSTAT på oppdrag fra CLIMLIFE-prosjektet. Rapporten, forfattet av Kjersti Fløttum og Emil Perron, er tilgjengelig her.

Flere av spørsmålene i eldreundersøkelsen er identiske eller sammenlignbare med spørsmål stilt i en skoleundersøkelse med 381 respondenter med gjennomsnittsalder på 17 år, som ble gjennomført i perioden januar – mars 2021. 

Se mer om skoleundersøkelsen her: Fløttum, K., Scheurer, J., Dahl, T. 2021. Rapport – CLIMLIFE skoleundersøkelse, Universitetet i Bergen