Hjem
LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger
Nyhet

Filosofisk uke: Samtaler om filosofiens verdi, rolle og plass i samfunnet

“Filosofisk uke” ga rom for samtaler og refleksjon om filosofi og arbeidsmuligheter, livsrelevans og samfunnsrelevans.

Filosof og doktorgradsstipendiat Emil Perron.
Foto/ill.:
Privat.

Hovedinnhold

Mandag 15. og tirsdag 16. april deltok filosof og doktorgradsstipendiat i fransk tilknyttet LINGCLIM, Emil Perron, i tre panelsamtaler på Institutt for filosofi og førstesemesterstudier under “Filosofisk uke” i regi av Fagutvalget i filosofi. 

Emil Perron har blant annet en bachelorgrad og en mastergrad i filosofi fra Universitetet i Bergen og en videreutdannelse i filosofisk praksis gjennom Universitetet i Oslo og Norsk Selskap for Filosofisk Praksis (NSFP). Perron virker i dag som filosof blant annet gjennom flere arrangemter som filosofikaféer, filosofivandringer, filosofipub, panelsamtaler og mer.

Anledningen ga rom til åpen refleksjon, samt dialog med studentene. Emil Perron delte av både studieerfaring i filosofi, virke som filosofisk praktiker, tidligere arbeidserfaring som daglig leder for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) Bergen og mer gjennom deltagelse i tre samtaler på en time hver: 

 

Mandag 15. april kl. 13-14: Arbeid utenfor akademia med filosofistudent Vivian Steinsund og doktorgradsstipendiat Emil Perron 

Mandag 15. april kl. 14-15: Filosofi og livsrelevans med filosofistudenter Vivian Steinsund og Johan Ulla og doktorgradsstipendiat Emil Perron 

Tirsdag 16. april kl. 14-15: Filosofi og samfunnsrelevans med post-doc i filosofi David Vogt, tidligere filosofistudent Amanda Schei, nåværende filosofistudent Johan Ulla og doktorgradsstipendiat Emil Perron. 

 

Samtalene løftet frem blant annet hvordan filosofien kan åpne for varierte arbeidsmuligheter, men også fungere som dannelse og muliggjøre selvinnsikt, måter å undersøke verden om seg på og gi et blikk på saker som vil kunne nyansere et eller forsteinet bilde i samfunnet. Arbeidet til filosofiske praktikere i institusjoner som sykehus, fengsler, universiteter, aldershjem med mer, er et godt eksempel på hvordan filosofi har fått en ny relevans i det norske samfunnet de siste årene. Vi forventer at denne trenden vil fortsette i årene som kommer.