Hjem
LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger

Kontakt

Kontaktpersoner for forskergruppen LINGCLIM.

Hovedinnhold

Leder av den tverrfaglige forskergruppen LINGCLIM er professor i fransk språkvitenskap, Kjersti Fløttum. Siden 2010 har hun utviklet forskergruppen, som studerer språkets rolle i klimadebatten.

Fløttum hadde bakgrunn fra ledelse av forskergrupper innenfor akademisk diskurs (KIAP-prosjektet) og politisk diskurs (EURLING-gruppen), og fant at klimadiskurs ofte var en blanding av både vitenskapelig og politisk språkbruk. Med utgangspunkt i interessen for klimakommunikasjon ved Bjerknessenteret for klimaforskning, UiB, og utviklingen av klimaspørsmålet som en mangesidet og kompleks samfunnsutfordring, utviklet hun LINGCLIM-prosjektet, med fokus på språkbruk om klima i ulike sammenhenger: vitenskap, politikk, media og meningsmålinger.

Med støtte fra flere prosjekttildelinger, særlig fra Norges Forskningsråd, har LINGCLIM-gruppen vokst. Gruppen samler forskere, stipendiater og postdoktorer fra lingvistikk, statsvitenskap, mediestudier, retorikk, psykologi og litterære studier, og har et fruktbart samarbeid med infrastrukturen DIGSSCORE/Norsk Medborgerpanel.