Hjem
LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger

The Human Side of Climate Change

Springflo i Bergen januar 2005
Stormen Inga herjet på Vestlandet, Roy Arthur Høyvik på Dreggekaien
Foto/ill.:
Jan M. Lillebø

Hovedinnhold

Gjennom de to siste årtiene har den menneskelige og samfunnsmessige siden av klimaendringer stadig fått større oppmerksomhet fra forskere fra samfunnsvitenskap og humaniora og blitt utviklet til et stort tverrfaglig felt, med bidrag fra så ulike fag som media og kommunikasjonsvitenskap, statsvitenskap, sosiologi, psykologi, kulturstudier, datavitenskap, diskursanalyse og lingvistikk. Kildetypene og materialet som har blitt studert er like mangfoldig som de ulike faglige tilnærmingene og varierer fra tekstanalyse av vitenskapelige artikler, politiske dokumenter, avisartikler, blogger og andre sosiale medier til metodologiske tilnærminger som eksperimenter og meningsmålinger. På denne konferansen vil LINGCLIM-prosjektet fokusere på den nåværende statusen for forskningsfeltet.

Plenarforedrag av en rekke anerkjente forskere:

Mike Hulme: Professor, King’s College London, UK:
Seeing Climate Change: For the Few, For the Many?”

Eystein Jansen: Professor, Institutt for geovitenskap/Bjerknessenteret, Universitet i Bergen, Norge: «Uncertainties, risks and opportunities as viewed from recent climate research»

Michael D. Jones: Assistant Professor, School of Public Policy, Oregon State University, US: “Culture and Climate Change: A Storied Examination of Norwegian Public Opinion”

Irene Lorenzoni: Senior Lecturer, School of Environmental Sciences, University of East Anglia, UK: “Reflecting on the ‘unusual’: climate change narratives in decision-making about the future”

Brigitte Nerlich: Professor, School of Sociology and Social Policy, Univer­sity of Nottingham, UK: “Metaphors in climate change discourse”

Matthew Nisbet: Associate Professor of Communication, Northeastern University, Boston, Massachusetts, US: “Disruptive Ideas: Public Intellectu­als, the Media, and Discourses about Climate Change”

Nick Pidgeon: Professor, School of Psychology, Cardiff University, UK: “Public Perceptions of Climate Change: Key Trends and Emerging Issues”

Mike S. Schäfer: Professor, Institute of Mass Communication and Media Research, University of Zürich, Switzerland: “Climate Change – A Global Problem in a Global Public Sphere?”

Elodie Vargas: Associate Prefessor, Université Stendhal, Grenoble 3, France: "Climate Change: Discourses and representations in advertisements"

Fristen for å registrere seg for konferansen er 4. oktober.

Det er ingen konferanseavgift, men deltakere må selv ordne med reise, overnatting og måltider.
For informasjon, kontakt: vegard.rivenes@uib.no