Hjem
LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger
Conference

Konferansepresentasjoner - "The Human Side of Climate Change" - Oktober 2015

LINGCLIM-prosjektet har arrangert en internasjonal tverrfaglig klimakonferanse ved Universitetet i Bergen, 16.-17. oktober 2015.

Conference participants
Conference participants
Foto/ill.:
Martin Karlsen

Hovedinnhold

The Human Side of Climate Change

LINGCLIM-prosjektet arrangerte den 16.–17. oktober en tverrfaglig klimakonferanse. Konferansen rettet søkelyset mot klimaforskningens mange sider, med et særlig fokus på samfunnsvitenskap og humaniora.

I løpet av to svært interessante og intensive konferansedager ble det holdt 44 presentasjoner fra så forskjellige fagområder som klimavitenskap, media og kommunikasjonsstudier, statsvitenskap, sosiologi, psykologi, film, litteraturvitenskap, diskursanalyse og lingvistikk.

Programmet hadde en bred appell og mer enn 100 personer, både forskere, studenter og andre interesserte, deltok på konferansen.

Tilbakemeldingene både under og etter konferansen har vært svært positive, og LINGCLIM prosjektet har fått mange spørsmål om presentasjoner fra konferansen kan deles. Vi vil publisere mange av dem som vedlegg på denne nettsiden.

Til alle keynote-talere, foredragsholdere og deltakere på konferansen – takk for gode bidrag!