Hjem
LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger
Film

Når vi snakker om klima

Filmen "Når vi snakker om klima" er laget av 1001 Films for LINGCLIM-prosjektet. Den har som mål å vise språkets rolle og mangfoldet av meninger i klimadebatten.

Når vi snakker om klima

Produsent:
Anwar Saab / 1001 Films

Hovedinnhold

Filmen "Når vi snakker om klima" har som mål å vise språkets rolle og mangfoldet av meninger i klimadebatten. Den viser også hvordan det tverrfaglige prosjektet LINGCLIM har arbeidet for å finne ut mer om hvordan klimaspørsmålet fremstilles og hvordan språkbruken kan påvirke meninger og holdninger. Filmen gir eksempler på stemmer fra en rekke ståsteder som deltar i debatten og som utdyper syn på hva som er viktig for fremtiden.

Personer som er intervjuet kommer fra forskning, media, næringsliv, organisasjoner og politikk. Temaer som omtales er språkbruk, språkets påvirkning, verdisyn, følelser, media, reklame, økonomi og fremtidsperspektiver. Vi får se bilder og videoer av mennesker i ekstremvær, unge og eldre aksjonister, industri, utslippskilder, konsekvenser av ekstremvær for mennesker og natur, og teknologiske løsninger.

Målgrupper: det allmenne publikum, skoleelever og studenter, forskere fra ulike fagfelt.