Hjem

Lipidgruppen

Hovedinnhold

Lipidgruppen har etablert seg som et ledende forskningsmiljø lokalt og nasjonalt innen forskning knyttet til lipidmetabolisme og mitokondriefunksjoner.

Gruppen har i dag to hovedfokus  i forskningen.

1. Studier av bioaktive  komponenter med spesiell vekt på deres ernæringsmessige betydning for human helse.

2. Studier av modifiserte fettsyrer og deres rolle i  lipid og glukosemetabolismen  med spesiell vekt på  mitokondrielle funksjoner.

 

 

1. Lipidgruppen er en av flere forskningsgrupper som deltar i det tverrfaglige  kliniske ernæringsprogrammmet finansiert av Stiftelsen Frank Mohn.  Lipidgruppen vil i hovedsak studere hvordan diettens sammensetning  og i hvilken grad bioaktive peptider kan influere på kardiovaskulære risikofaktorer.  Forskningen er basert både på dyrestudier og på kliniske intervensjonsstudier. I særlig grad setttes det fokus på energiomsetning og  mitokondrienes betydning  for å  motvirke nevnte risikofaktorer,  samt samspillet  mellom  mitokondrielle funksjoner i ulike kroppsvev.

Det er påvist at bioaktive peptider kan påvirke cellens stoffkifte slik  at ulike metabolske forstyrrelser kan motvirkes og at slike peptider dermed  potensielt  kan være av betydning for livsstils relaterte sykdommer. Lipidgruppens forskning er i stor grad konsentrert om bioaktive peptider fra marine organismer, men studerer også  peptider prosessert fra ulike kjøttprodukter.  Som basis for denne forskningen har Lipidgruppen etablert et utstrakt forskningssamarbeid med frittstående forskningsinstitutter og  industrielle  partnere innen fiskerinæring, oppdrett og kjøttproduksjon.

2.  Lipidgruppen har gjennom en lang rekke år studert  hvordan fettsyrer, og i særlig grad omega-3 fettsyrer, modifiserer kroppens lipidmetabolisme i gunstig retning.  Spesielt unik er studier av modifiserte fettsyrer, de såkalte thiafettsyrer, som er metabolsk meget potente fettsyrer sammenlignet med de naturlige. Studier i ulike dyremodeller og i flere etablerte cellelinjer har vist at modifiserte svovelholdige fettsyrer, slik som tetradecylthioeddiksyre (TTA),  kan påvirke en rekke parametre knyttet til lipidmetabolismen i gunstig retning. TTA kan redusere hyperglykemi, motvirke insulin resistens, modifisere den inflammatoriske respons, ha antioksidant effekter samt motvirke  hypertensjon og hemme veksten av ulike cellelinjer dyrket i kultur.  Betydningen av en stimulert mitokondriefunksjon for thiafettsyrenes pleiotrope effekter er påvist.  Studier av de molekylære mekanismer er nå konsentrert rundt  stoffskifteregulering via nukleære  reseptorer, samt identifisering  av regulatoriske  metabolismeveier ved bruk av  metodeplattformer for RNA microarrays. proteomikk og lipidomikk.