Hjem

LIPIDSTRUKT: Funksjon og dysfunksjon i fleksible, membran-bindende proteiner

Hovedinnhold

LIPIDSTRUKT:

funksjon og dysfunksjon i fleksible, membranproteiner

 

Hvordan kommer protein-membran interaksjoner og proteinfleksibilitet generelt til uttrykk i de funksjonelle kravene cellene har på molekylært nivå?

 

For mer informasjon, se vår engelske nettside

En stor del av genomene til høyt organiserte og kompartmentaliserte eukaryot celler koder for proteiner som er dynamiske, uordnede og fleksibel, men likvel funksjonell. Mange av disse er involvert i regulerte og / eller forbigående vekselvirkninger med lipidmembraner i cellen, blant annet den ytre cellemembranen, kjernemembran, mitokondrier og andre organeller. Slike systemer – som har sitt utgangspunkt i såkalt protein amfitropisme – er svært viktige for liv, men vår kunnskap om disse ligger etter det vi vet om de vannløselige, strukturerte proteinene som til nå er best beskrevet eksperimentelt. Det grunnleggende målet med forskningen er derfor å forstå hvordan protein-membran interaksjoner og protein fleksibilitet generelt kommer til uttrykk i de funksjonelle kravene cellen har på molekylært nivå.

Vi ønsker også å forstå hva som kan gå galt, og om disse funksjonelle eller dysfunksjonelle mekanismene kan utnyttes, f.eks i utviklingen av nye klasser av medikamenter. Vi bruker høyoppløselig NMR, fluorescens og sirkulære dichroisme i kombinasjon med forskjellige lipidmembran modellsystemer til å utforske dette. Vi arbeider også med Surface Plasmon Resonans og andre biofysikalske teknikker, samt dyrkede celler for å teste effekten av nye molekylære konstrukter på disse.

Forskingen støttes av Kreftforeningen og Bergen Medisinske Forskningsfond.