Hjem

Forskergruppen Litteratur & Religion

Hovedinnhold

Forskergruppens logo

UiBs forskergruppe Litteratur & Religion skal være et inkluderende, kryssdisiplinært forum for forskere på alle nivåer som arbeider med spørsmål knyttet til sammenhenger mellom litteratur og religion. Vårt fokus på koblinger mellom skrift og trossystemer favner et vidt spektrum av tidsepoker, geografi og ulike språk: Fra det gamle Egypt til moderne England, fra arabisk i middelalderen til tidligmoderne tysk, og fra tekster om alt fra okkult alkemi til amerikansk puritanisme. Gjennom å starte en dialog på tvers av våre mange arbeidsfelt om ulike folkeslag og steder ønsker vi å finne nye måter å forstå interaksjonsformer mellom litteratur og religion.

Forskergruppen er åpen for interesserte forskere fra alle felt – som religionsvitenskap, litteraturvitenskap, historie, arkeologi, og så videre. Vårt mål er å kunne lære av de mest innovative og interessante tilnærmingene til hverandres felt. For eksempel: Hvordan kan litterære analyseverktøy brukes i teologisk diskusjon? 

Hvordan kan teorier om religion gi impulser til poetikken? Og generelt: Hvilke nye forståelseshorisonter kan åpnes ved å tre utenfor våre individuelle fagfelt? Med en kryssdisiplinær tilnærming som utgangspunkt vil vi kunne stille nye spørsmål og åpne for nye utfordringer til etablerte teorier og metodologier i en rekke sammenhenger.

Gjennom å tilrettelegge for ulike former for faglig samtale skal denne forskergruppen opprette kontakter på tvers av fagmiljøene på UiB og gjennom videre nettverk, for å etablere et konstruktivt miljø som skal fremme nyskapende forskning.