Hjem
Forskergruppen Litteratur & Religion

Hovedinnhold

Nyheter

For perioden 2023-2025 har Litteratur- og religionsforskningsgruppen blitt tildelt forskningsmidler fra Humanistisk fakultet ved UiB, på 150 000 kr hvert år. Denne finansieringen vil støtte vår 3-årsplan, med følgende sammenkoblede strategiske områder: Nettverksbygging, CV-bygging og Grant Building.

Denne støtten fra Det humanistiske fakultetet inkluderer også en post-doc stilling knyttet til forskergruppen og basert i Institutt for fremmedspråk, med administrativt arbeid for gruppen og undervisningsarbeid for engelsk BA- og MA-program. En lenke til stillingsannonsen kommer snart.

Historikk

Litteratur- og religionsforskningsgruppen ble stiftet i 2015 av en gruppe tverrfaglige forskere ved UiB/UB, hvorav mange fortsatt sitter i dagens lederutvalg. Siden den gang har vi holdt arrangementer nesten hver måned i hvert semester bortsett fra en pause under den verste koronaen. Norges Forskningsråds HUMEVAL-midler (2017-2022), tildelt vår gruppe for sin sterke rangering i National Humanities Evaluation-øvelsen, muliggjorde en enorm økning i aktiviteter, vekst av nettverket vårt og økning i publikasjoner. Vi finansierte 4 gjesteforskere fra New Zealand, Storbritannia, USA og Sveits på lengre opphold for å samarbeide med våre UiB-gruppemedlemmer, samt 1 semesterlangt utenlandsopphold for et UiB-medlem. Tilskuddet dekket reiser for medlemmer til 12 nasjonale og internasjonale konferansepresentasjoner, samt 20 kortere lokale arrangementer, som direkte støttet minst 15 publikasjoner i rangerte tidsskrifter/forlag (mer pågår). Nettverksmottakene på lokale arrangementer har bidratt enormt til et gruppesamhold og styrking av et positivt forskningsmiljø, spesielt for unge forskere. Ikke minst finansierte HUMEVAL to store internasjonale toppmøter/konferanser, begge ledet av UiB prof. Erik Tonning.

For det første brakte konferansen og det internasjonale toppmøtet "22. juli kl. 10" (august 2021) perspektiver fra gruppens forskning på apokalyptiskisme i moderne litteratur og kultur i samtale med problemet med terroristideologier på nett. Dette tre dagers arrangementet samlet ca. 30 akademikere, representanter på høyt nivå fra USA, Storbritannia, New Zealand og Norge, siviltjeneste og myndigheter samt fra EU og FN, internasjonale rettshåndhevelsesbyråer og representanter fra Google, Facebook, Microsoft og Twitter for å utvikle en ny strategi for å takle dette problemet, "Bergens handlingsplan".

For det andre ble konferansen «Inventing the Secular: Religion and Literature from Medieval to Modern» (april 2022) arrangert i samarbeid med Scottish Network for Religion and Culture ved University of Edinburgh. De 45 foredragsholderne inkluderte verdensledende forskere (med hovedinnlegg fra universitetene i Cambridge og Warwick i Storbritannia, og Rutgers University i USA), så vel som yngre forskere. Av de 7 stipendiatene fra Universitetet i Bergen som presenterte, var 4 på MA- eller PhD-nivå, en postdoktor, en førsteamanuensis og en professor. Konferansen trakk også deltakere fra Universitetene i Oslo og Agder.

 Gruppen har også dratt nytte av den nære tilknytningen til UiB-professor Laura Saetveit Miles’ NFR Young Research Talents-stipendprosjekt, «The Circulation and Influence of St. Birgitta of Sweden’s Revelations in Medieval England» (2019-2023, forlenget til 2026). Gjennom dette prosjektet har en 4-årig doktorgrad, en 2-årig post-doc, en 1-årig besøkende Fulbright PhD, en 6-måneders gjesteforsker og en 18-måneders forsker deltatt i Litteratur & Religion Research Group-arrangementer. Vi ser frem til å dele synergien til et levende forskningsmiljø med andre store finansierte prosjekter i fremtiden.