Hjem
Forskergruppen Litteratur & Religion
Lecture

750 års jubileum for Norsk Landslov

Bli med oss for å lære om alle de kommende arrangementene i år

image of medieval law document
UiB's fragment of Landslov
Foto/ill.:
UiB Special Collections

Hovedinnhold

2024 er det 750 år siden Landsloven, den norske landsloven, ble utstedt av kong Magnus Lagabøte (lovmannen). Loven bygger på tidligere lokale og internasjonale tradisjoner, samt den første kristenloven for Norge som også har 1000 års jubileum i år (Moster 1024). Landloven var en av de lengste lover i norsk historie, avskaffet etter mer enn fire århundrers bruk.

Forskningsgruppen Litteratur & Religion inviterer til et arrangement, hvor Alexandros Tsakos og Helen Frances Leslie-Jacobsen vil presentere den spennende kommende listen over arrangementer som er organisert for å feire Landslov-jubileet. Presentasjonene vil være en anledning til også å snakke om nyere arbeid og pågående prosjekter vedrørende middelalderrett ved UiB.

Dr Alexandros Tsakos er senior akademisk bibliotekar og vitenskapelig leder for manuskriptsamlinger og sjeldne bøker ved Spesialsamlingene ved Universitetet i Bergen bibliotek.

Prof Helen Frances Leslie-Jacobsen er førsteamanuensis i middelalderfilologi ved Universitetet i Bergen.