Hjem
Forskergruppen Litteratur og vitenskap

EXTERNE MEDLEMMER/BIDRAGSYTERE VED TIDLIGERE ARRANGEMENT OG PUBLIKASJONER:

Kittelsen

Hovedinnhold

For interne medlemmer/bidragsytere, se egen liste.

 

Jan Baars (University of Utrecht)

Gillian Beer (University of Cambridge)

Martine Boyer-Weinmann (University of Lyon 2)

Nicholas Daly (University College Dublin)

Folkert Degenring (Independent scholar)

Emanuela Ettorre (University of Pescara Chieti)

Robert S. C. Gordon (University of Cambridge)

Valerie Heffernan (University of Ireland Maynooth),

Ingvil Førland Hellstrand (University of Stavanger)

Henrik Johnsson (University of Aarhus)

Bernard Joly (University of Lille 3)

Anna-Sophie Jürgens (Australian National University)

Pierre Laszlo (École Polytechnique, Palaiseau and University of Liège)

Michael Mack (University of Durham)

Muireann Maguire (University of Oxford)

Simona Morando (Università di Genova)

Matteo Pellegrini (University of Padua)

George Rousseau (University of Oxford)

Sharon Ruston (Lancaster University)

Hanna Serkowska (University of Warsaw)

Nora Simonhjell (University of Stavanger)

Paola Spinozzi (Università di Ferrara)

Dr. Adrian Tait (Independent scholar)

Peter S. Valeur (University of Oslo),

Joanna Zylinska (Goldsmiths College, University of London)

Marie Öhman (Mälardalens Högskola)