Hjem
Forskergruppen Litteratur og vitenskap

Publikasjoner

Hovedinnhold

Hagen, Margareth; Koppen, Randi; Skagen, Margery Vibe. The Art of Discovery : Encounters in Literature and Science. Aarhus University Press, 2010.

Hagen, Margareth; Koppen, Randi; Skagen, Margery Vibe. The Human and its Limits: Explorations in Science, Literature and the Visual Arts. Scandinavian Academic Press, 2011.

Hagen, Margareth; Skagen, Margery Vibe. Literature and Chemistry: Elective Affinities. Aarhus University Press, 2013.