Hjem

Livsstilsepidemiologi

Gruppebilde livstilsepidemiologi

 

Forskningsgruppen på Solstrand 17. desember 2018

 

Hilde Kristin Refvik Riise i Bergens Tidende
pregnant and worried woman.

UiB-forsker: – Gravide med høyt blodtrykk må følges opp grundig

Bergens Tidende har intervjuet Hilde Kristin Refvik Riise og laget en artikkel om svangerskap og blodtrykk. Den stod på trykk i papiravisen tirsdag 18. desember 2018.

Ny artikkel fra Livsstilsepidemiologi i American Journal of Epidemiology
Fall kvinne

Dødelighet etter hoftebrudd hos kvinner

Astrid Lunde er førsteforfatter på artikkelen "The Role of Comorbidity on Mortality after Hip Fracture: A Nationwide Norwegian Study of 38,126 Women with Hip Fracture Matched to a General Population Comparison Cohort" i American Journal of Epidemiology.

Prisutdeling instituttets dag 9. mai 2018
Teresa Risan Haugsgjerd og Hilde Kristin Refvik Riise

Årets publikasjon og årets poster 2018

Teresa Risan Haugsgjerd og Hilde Kristin Refvik Riise (begge fra forskningsgruppen Livsstilsepidemiologi) mottok priser på instituttets dag i Universitetsaulaen 9. mai 2018

Telemedisinsk oppfølging skal gjøre sår-behandlingen mer effektiv.
Fotsår

Telemedisinsk oppfølging skal gjøre sår-behandlingen mer effektiv.

Professor Marjolein Memelink Iversen ved Høgskulen på Vestlandet har sammen med HVL-stipendiat Hilde Smith-Strøm sett nærmere på hvordan behandling av diabetiske fotsår kan gjøres mer effektiv og enkelt. Forskerne har undersøkt om en god måte å vurdere alvorligheten av diabetes-fotsår er å bruke en...

Ikke-smittsomme sykdommer (NCD)
Figur 1 viser at nedgangen i tidlege dødsfall først og fremst heng saman med færre dødsfall som skuldast kreft og hjarte- og karsjukdomar som hjarteinfarkt og hjerneslag. Figuren viser tal heilt tilbake til 2005.

Færre døyr av kreft og hjarte- og karsjukdom før 70 års alder

Sidan 2010 er dødsfall av ikkje-smittsame sjukdomar før fylte 70 års alder redusert med 18 prosent. Det er nedgangen i hjarteinfarkt- og kreftdødsfall som gjer størst utslag.