Hjem

Livsstilsepidemiologi

Hovedinnhold

Gruppebilde livsstilsepidemiologi

 

Forskningsgruppens sommerseminar 25. juni 2019
(Foto: Maurice Mittelmark, UiB)

 

Ny doktorgrad
Teresa Risan Haugsgjerd

Kosthold, vektendring, koronar hjertesykdom og død.

Teresa Risan Haugsgjerd disputerer 3.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Diet, weight change, coronary heart disease and death ".

Nyhet | Forskning
EplerTrafikklys

Sukker er farligere for hjertet enn mettet fett

Mye mettet fett, særlig fra ost, beskyttet mot hjerteinfarkt. Mye sukker økte risikoen.

Nyhet | Forskning
ost på brød

Norsk ost kan være bra for hjertet

Norsk ost er særlig rik på vitamin K2, et vitamin som viser seg å beskytte mot en rekke hjertesykdommer, som hjerteinfarkt.

The Epi-screening project
Trond Riise

NFR: 11 976 000 til The Epi-screening project

Forskningsprosjektet "An inverse translational research project for identifying new treatments for Parkinson's disease: The Epi-screening project" har søkt Norges forskningsråd og er innstilt til kr. 11 976 000 (porteføljestyre Livsvitenskap, program FRIPRO).

Nyhet
NOU 2019:24

NOU 2019: 24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak

Grethe Tell har deltatt i et offentlig utvalg, ledet av professor Jon Magnussen. Utvalget leverte den 16. desember 2019 en utredning med forslag til ny modell for fordeling av inntekter mellom de regionale helseforetakene til helseministeren.