Hjem

Livsstilsepidemiologi

Hovedinnhold

Gruppebilde livsstilsepidemiologi

 

Forskningsgruppens sommerseminar 25. juni 2019
(Foto: Maurice Mittelmark, UiB)

 

Nyhet | Forskning
EplerTrafikklys

Sukker er farligere for hjertet enn mettet fett

Mye mettet fett, særlig fra ost, beskyttet mot hjerteinfarkt. Mye sukker økte risikoen.

Nyhet | Forskning
ost på brød

Norsk ost kan være bra for hjertet

Norsk ost er særlig rik på vitamin K2, et vitamin som viser seg å beskytte mot en rekke hjertesykdommer, som hjerteinfarkt.

The Epi-screening project
Trond Riise

NFR: 11 976 000 til The Epi-screening project

Forskningsprosjektet "An inverse translational research project for identifying new treatments for Parkinson's disease: The Epi-screening project" har søkt Norges forskningsråd og er innstilt til kr. 11 976 000 (porteføljestyre Livsvitenskap, program FRIPRO).

Nyhet
NOU 2019:24

NOU 2019: 24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak

Grethe Tell har deltatt i et offentlig utvalg, ledet av professor Jon Magnussen. Utvalget leverte den 16. desember 2019 en utredning med forslag til ny modell for fordeling av inntekter mellom de regionale helseforetakene til helseministeren.

Nyhet | Forskning

Folk er fetest på bygda

UiB-forskere har deltatt i en stor internasjonal studie som motsier tidligere antagelser om at fedmeepidemien skyldes økt urbanisering. Også i fattige land er de nemlig fetest på bygda.