Hjem

Livsstilsepidemiologi

 

Forskningsgruppen på Solstrand 13. desember 2016

 

Prisutdeling instituttets dag 9. mai 2018

Årets publikasjon og årets poster 2018

Teresa Risan Haugsgjerd og Hilde Kristin Refvik Riise (begge fra forskningsgruppen Livsstilsepidemiologi) mottok priser på instituttets dag i Universitetsaulaen 9. mai 2018

Telemedisinsk oppfølging skal gjøre sår-behandlingen mer effektiv.

Telemedisinsk oppfølging skal gjøre sår-behandlingen mer effektiv.

Professor Marjolein Memelink Iversen ved Høgskulen på Vestlandet har sammen med HVL-stipendiat Hilde Smith-Strøm sett nærmere på hvordan behandling av diabetiske fotsår kan gjøres mer effektiv og enkelt. Forskerne har undersøkt om en god måte å vurdere alvorligheten av diabetes-fotsår er å bruke en...

Ikke-smittsomme sykdommer (NCD)

Færre døyr av kreft og hjarte- og karsjukdom før 70 års alder

Sidan 2010 er dødsfall av ikkje-smittsame sjukdomar før fylte 70 års alder redusert med 18 prosent. Det er nedgangen i hjarteinfarkt- og kreftdødsfall som gjer størst utslag.

Nyheter

Døden er et klasseskille

Folk med lav utdanning får sjeldnere «gullstandard»-behandlingen om de får hjerteinfarkt. Men det er ikke legenes feil.

FORSKNING | MEDISIN

Astmamedisin halverer Parkinsons-risiko

Basert på 100 millioner norske resepter har forskere ved Universitetet i Bergen funnet at astmamedisin halverer risikoen for Parkinsons sykdom. Studien er publisert i Science.

Forskningsgruppen på Solstrand 13. desember 2016