Hjem

Livsstilsepidemiologi

Forskningsgruppen for livsstilsepidemiologi

 

Forskningsgruppen på Solstrand 13. desember 2016

 

Ny artikkel fra Livsstilsepidemiologi i American Journal of Epidemiology
Fall kvinne

Dødelighet etter hoftebrudd hos kvinner

Astrid Lunde er førsteforfatter på artikkelen "The Role of Comorbidity on Mortality after Hip Fracture: A Nationwide Norwegian Study of 38,126 Women with Hip Fracture Matched to a General Population Comparison Cohort" i American Journal of Epidemiology.

Prisutdeling instituttets dag 9. mai 2018
Teresa Risan Haugsgjerd og Hilde Kristin Refvik Riise

Årets publikasjon og årets poster 2018

Teresa Risan Haugsgjerd og Hilde Kristin Refvik Riise (begge fra forskningsgruppen Livsstilsepidemiologi) mottok priser på instituttets dag i Universitetsaulaen 9. mai 2018

Telemedisinsk oppfølging skal gjøre sår-behandlingen mer effektiv.
Fotsår

Telemedisinsk oppfølging skal gjøre sår-behandlingen mer effektiv.

Professor Marjolein Memelink Iversen ved Høgskulen på Vestlandet har sammen med HVL-stipendiat Hilde Smith-Strøm sett nærmere på hvordan behandling av diabetiske fotsår kan gjøres mer effektiv og enkelt. Forskerne har undersøkt om en god måte å vurdere alvorligheten av diabetes-fotsår er å bruke en...

Ikke-smittsomme sykdommer (NCD)
Figur 1 viser at nedgangen i tidlege dødsfall først og fremst heng saman med færre dødsfall som skuldast kreft og hjarte- og karsjukdomar som hjarteinfarkt og hjerneslag. Figuren viser tal heilt tilbake til 2005.

Færre døyr av kreft og hjarte- og karsjukdom før 70 års alder

Sidan 2010 er dødsfall av ikkje-smittsame sjukdomar før fylte 70 års alder redusert med 18 prosent. Det er nedgangen i hjarteinfarkt- og kreftdødsfall som gjer størst utslag.

Nyheter
Heart disease

Døden er et klasseskille

Folk med lav utdanning får sjeldnere «gullstandard»-behandlingen om de får hjerteinfarkt. Men det er ikke legenes feil.

Bilde nederst

Forskningsgruppen på Solstrand 13. desember 2016