Hjem
Livsstilsepidemiologi (LERG)
Derfor dør langt færre av infarkt

Dette er grunnene til at færre dør av hjerteinfarkt

Når man leser avisene, kan man få inntrykk av at livs-stilssykdommene herjer i Norge. Vi vet at kropps- vekten øker, men hvordan går det med den livsstilssykdommen som tar flest liv?

Hjertesykdom
Vi vet nå mye om risiko-faktorer for de vanligste hjerte- og karsykdommene. Utviklingen har vært positiv de siste 40 årene, og den forklares langt på vei av levekår og levevaner.
Foto/ill.:
Stockphoto/NtB Scanpix

Hovedinnhold

Aftenposten 31. november 2016 (Viten), les hele artikkelen her

Færre rammes, og behandlingen er mer effektiv.

Forfattere er: Sidsel Graff-Iversen, seniorforsker, Folkehelse- instituttet, Grethe Tell, professor, Inst. for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen og Maja-Lisa Løchen, professor, Inst. for samfunns- medisin, UiT