Hjem
Livsstilsepidemiologi (LERG)
BLODTRYKKET SYNKER I RIKE LAND

Resultatene fra verdens største blodtrykksstudie

Konklusjonen i verdens største blodtrykksstudie er at blodtrykket i rike land har blitt lavere de siste 40 årene, mens det har økt i fattige land.

Blodtrykk
Foto/ill.:
COLOURBOX

Hovedinnhold

Sammen med kolleger fra Folkehelseinstituttet har Inger Ariansen levert deler av det norske datagrunnlaget til studien som ble publisert i The Lancet. Studien omfatter nesten 1500 enkeltstudier fra til sammen 174 land, hvor blodtrykket til over 19 millioner personer eldre enn 18 år er målt i perioden mellom 1975 og 2015. Inkludert i studien er også resultater fra nesten 20 norske kohorter, deriblant fem utgaver av Tromsøundersøkelsen, tre utgaver av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Helseundersøkelsen i Hordaland, og øvrige befolkningsgrupper fra Cohort of Norway (CONOR).

I 1975 var blodtrykket høyest i høyinntektsland i Vesten, men i 2015 var befolkningene i de samme landene blant de som hadde lavest blodtrykk.

Du kan lese mer om studien på Folkehelseinstituttet eller UNIKARD sine nettsider.

Inger Ariansen er en av 15 norske helseforskere som deltar i det internasjonale nettverket NCD Risk Factor Collaboration, som har gjennomført den nye studien. Nettverket tilbyr grundig og presis informasjon om de viktigste risikofaktorene for livsstilssykdommer. De 14 andre norske forskerne i nettverket er Sidsel Graff-Iversen (Folkehelseinstituttet), Steinar Krogstad, Lars Vatten, Imre Janszky, Lars Erik Laugsand og Abhijit Sen (NTNU), Ulf Ekelund, Sigmund A. Anderssen, Elin Kolle og Jostein Steene-Johannessen (Norges idrettshøgskole), Ellisiv B. Mathiesen og Tom Wilsgaard (UiT Norges arktiske universitet), Espen Bjertness (Universitetet i Oslo) og Lars Bo Andersen (Høgskulen i Sogn og Fjordane).