Hjem
Livsstilsepidemiologi (LERG)
Kobler fysisk aktivitet til redusert risiko for hjerte- og kardød

Fysisk aktivitet er uavhengig assosiert med redusert dødelighet: 15-års oppfølging av Helseundersøkelsene i Hordaland (HUSK)

Fysisk aktivitet var uavhengig av andre faktorer forbundet med 22 % redusert risiko for å dø av hjerte- og karsykdom i løpet av en oppfølgingsperiode på 15 år.

Physical activity
70–74 år gamle hordalendinger som rapporterte å være fysisk aktive på slutten av 1990-tallet hadde betydelig lavere risiko for å dø innen 2012 enn de som var fysisk inaktive.
Foto/ill.:
COLOURBOX

Hovedinnhold

Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og et lengre liv ser ikke ut til å kunne forklares bare av at fysisk aktive også lever sunnere på andre områder, eller av at syke mennesker trener mindre enn friske. Også eldre som ikke trente regelmessig med høy intensitet, men som likevel var fysisk aktive i minst en time hver uke, hadde redusert risiko for tidlig død sammenlignet med de som ikke var regelmessig fysisk aktive.

Unikard har laget en omtale av disse forskningsresultatene.

Bergens Tidende har skrevet om saken i avisen 1. mai 2017 

Denne studien bruker data fra Helseundersøkelen i Hordaland som ble gjennomført mellom 1997 og 1999.

Øyvind Storheim Kopperstad er førsteforfatter på artikkelen som du kan lese i PLoS One. 2017 Mar 22;12(3):e0172932