Hjem
Livsstilsepidemiologi (LERG)
Forskningsfunn

Mulig å beregne tiårsrisikoen for akutt hjerte- og karsykdom

Folkehelseinstituttet har utviklet en ny modell for beregning av risiko for akutt hjerteinfarkt eller hjerneslag, i samarbeid med universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø. Modellen vil inngå i Helsedirektoratets kommende retningslinjer for primærforebygging av hjerte- og karsykdommer.

CVDNOR, HUSK data
Ny modell for beregning av risiko for akutt hjerteinfarkt eller hjerneslag
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Modellen er utviklet av seniorforsker Randi Selmer ved Folkehelseinstituttet i samarbeid med flere forskere fra Folkehelseinstituttet og universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø. Den nye modellen omfatter alle akutte hendelser mens de forrige retningslinjene fra 2009 kun inkluderte risiko for å dø av hjerte- og karsykdom. Den nye modellen er basert på oppdatert informasjon om risikofaktorer og sykelighet i den norske befolkningen. Risikoen for hjerte- og karsykdommer avhenger av flere faktorer som samlet betyr noe for den enkeltes risiko.

Les mer på Folkehelseinstituttets sider.

 

Referanse: 
Selmer R, Igland J, Ariansen I, Tverdal A, Njølstad I, Furu K, Tell GS,  Klemsdal TO. NORRISK 2:  A Norwegian risk model for acute cerebral stroke and myocardial infarction. European Journal of Preventive Cardiology 2017 (OnlineFirst. DOI: 10.1177/2047487317693949)