Hjem
Livsstilsepidemiologi (LERG)
Ernæring og psykisk helse blant inuitter i Canada

Ernæringsbiomarkører og psykiske plager.

Hans-Ragnar Skogli er førsteforfatter på denne artikkelen publisert i "Journal International Journal of Circumpolar Health". Inuitter i Canada har hatt store endringer i kostholdet i løpet av de siste generasjoner. Artikkelen ser på hvordan biomarkører for ernæring er relatert til psykiske plager.

http://www.nunatsiavut.com/media/
Nunatsiavut Inuksuk Landscape
Foto/ill.:
http://www.nunatsiavut.com/media/

Hovedinnhold

Studiepopulasjonen:
"The International Polar Year (IPY) Inuit Health Survey (IHS) was conducted in 2007 and 2008 from August through October in all 36 communities of three Inuit jurisdictions in northern Canada (Nunavut, Nunatsiavut and Inuvialuit Settlement Region). The Canadian Coast Guard Ship Amundsen visited the 33 coastal communities while land research teams conducted the survey in the three non-coastal communities The communities are located from a latitude of 54°10ʹN to 76°25ʹN. Inuit adults, 18 years or older, were invited to participate through random selection of households from each community. A total of 2796 Inuit households were approached, of which 1901 (68%) participated, with a total of 2595 participants."

Du finner artikkelen her: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/22423982.2017.1302684