Hjem
Livsstilsepidemiologi (LERG)
Doktorgrad i nyhet

Samspillet mellom risikofaktorer for multippel sklerose

Multippel sklerose er en kronisk sykdom i sentralnervesystemet med ukjent årsak, som særlig rammer unge voksne.

Kjetil Lauvland Bjørnevik
Foto/ill.:
IGS

Hovedinnhold

Til tross for at enkelte risikofaktorer knyttet til gener og miljø er identifisert, kan ikke disse fullt ut forklare hvem som rammes av sykdommen. Videre er lite kjent om hvordan disse faktorene påvirker sykdomsrisiko. Kjetil Lauvland Bjørnevik, bildet, har disputert for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen om risikofaktorer for mutippel sklerose.

Resultatene av dette arbeidet viser at eksponering for miljøfaktorer i ungdomstiden ser ut til å være sentralt for senere sykdomsrisiko. Vi fant at mer utendørsaktivitet, som et mål på eksponering for sol og vitamin D, særlig i ungdomstiden var knyttet til lavere sykdomsrisiko, mens sammenhengen var mindre tydelig i andre perioder i livet. Sammenhengen var også tydeligere om sommeren enn vinteren, noe som kan tyde på at vitamin D er viktig da utendørsaktivitet ikke bidrar til vitamin D om vinteren. Videre fant vi at de kjente risikofaktorene vitamin D, røyking, infeksiøs mononukleose og overvekt ikke kunne forklare den tidligere rapporterte sammenhengen mellom et lavere utdanningsnivå og høyere risiko for multippel sklerose. Dette kan tyde på at hittil ukjente miljøfaktorer knyttet til sosioøkonomiske status kan øke risikoen for sykdommen. Les mer fra Stavanger Aftenblad.