Hjem
Livsstilsepidemiologi
Ny artikkel fra Livsstilsepidemiologi i American Journal of Epidemiology

Dødelighet etter hoftebrudd hos kvinner

Astrid Lunde er førsteforfatter på artikkelen "The Role of Comorbidity on Mortality after Hip Fracture: A Nationwide Norwegian Study of 38,126 Women with Hip Fracture Matched to a General Population Comparison Cohort" i American Journal of Epidemiology.

Fall kvinne
Vanligvis skyldes et lårhalsbrudd fall fra egen høyde
Foto/ill.:
Colourbox

Hoftebruddspasienter har ofte også andre alvorlige sykdommer.

Kvinner som har flere samtidige sykdommer (høy komorbiditet) vil etter et hoftebrudd ha høyere dødelighet enn kvinner som ikke har komorbiditet. Dette gjelder i hovedsak det første året etter hoftebruddet. 

Det er identifisert 47619 kvinner med hoftebrudd i perioden 2008-2015. 

Du kan lese artikkelen her.