Hjem
Livsstilsepidemiologi (LERG)
Nyhet | Forskning

Sukker er farligere for hjertet enn mettet fett

Mye mettet fett, særlig fra ost, beskyttet mot hjerteinfarkt. Mye sukker økte risikoen.

EplerTrafikklys
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

I Bergens Tidende (mandag 14. september 2020) blir Teresa Haugsgjerd og Grethe Tell intervjuet om funnene i artikkelen "Intake of carbohydrates and SFA and risk of CHD in middle-age adults: the Hordaland Health Study (HUSK)" publisert i Public health nutrition. Artikkelen finner du her 

Mye mettet fett, særlig fra ost, beskyttet mot hjerteinfarkt. Mye sukker økte risikoen. – Jeg ble overrasket da jeg så resultatene, sier forskeren.

 

Artikkelen bruker data fra Helseundersøkelsene i Hordaland