Hjem
Livsstilsepidemiologi (LERG)

Stor variasjon i akutte sykehusinnleggelser

Å bli innlagt på sykehus kan gjøre vondt verre for de gamle og aller skjøreste. Likevel legger vi inn sykehjemsbeboere langt hyppigere enn i andre land viser ny forskning. Dette skjer til tross for at mange kunne fått like god behandling på sykehjemmet.

Hovedinnhold

Birgitte Graverholt disputerer fredag 28. februar 2014 for ph.d. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
“Acute hospital admissions from nursing homes. Rates and characteristics; unwarranted variation and effects of interventions to reduce them”.

Du kan lese mer om funnene på Høyskolen i Bergens nettside og på forskning.no