Hjem
Livsstilsepidemiologi (LERG)

Om oss

Omtale av Forskningsgruppe for Livsstilsepidemiologi

Neste
Livsstilsepidemiologi april 2014
Fra kurs i Salsomaggiore Italia 23-27. april 2014 ( Mixed effects models med STATA )
Foto/ill.:
Geir Egil Eide
1/6
Research group
Livsstilsepidemiologi gruppens seminar 24. mai 2012
Foto/ill.:
Kari J.
2/6
Gruppebilde livstilsepidemiologi
Livsstilsepidemiologi gruppen Solstrand 17. des 2018
Foto/ill.:
KJ
3/6
Gruppebilde livsstilsepidemiologi
Livsstilsepidemiologi gruppens seminar 25. juni 2019
Foto/ill.:
Maurice Mittelmark, UiB
4/6
Forskergruppen Livsstilsepidemilogi
Livsstilsepidemiologi gruppens seminar 11. februar 2015
Foto/ill.:
Geir Egil Eide
5/6
Forskningsgruppen for livsstilsepidemiologi
Livsstilsepidemiologi gruppen Solstrand 2012?
Foto/ill.:
KJ
6/6
Tilbake

Hovedinnhold

Forskningsgruppe for Livsstilsepidemiologi fokuserer på epidemiologiske studier av årsaker til sykdom, spesielt livsstilsfaktorer og andre miljøfaktorer. Gruppen benytter helseregistre, slike som Medisinsk fødselsregister, KreftregisteretReseptregisteret, Dødsårsaksregisteret, Det nasjonale MS-registeret og Norsk pasientregister, samt trygdedata, etterhvert også det nye nasjonale Hjerte-kar og slag registeret.

En sentral kilde for vår forskning er også store befolkningsundersøkelser som Helseundersøkelsene i Hordaland (HUSK) og Den norske mor og barn undersøkelsen. Det nasjonale forskningsprosjektet Cardiovascular Disease in Norway - CVDNOR er også en viktig kilde til forskning.  Et viktig element i forskningen er et nært samarbeid med relevante kliniske miljøer. Det legges også sterk vekt på epidemiologisk metode.

Forskningsrådet gjennomførte i 2011 en fagevaluering av forskningen i biologi medisin og helsefag. Registry based research groups fikk karakteren “Very Good to Excellent”. Forskningsgruppen består i dag av ni fast vitenskapelige ansatte, ni PhD stipendiater, to forskere, tre post doc, og en forskerlinjestudent. Forskningsgruppen var den gruppe med høyeste antall publikasjoner ved instituttet i 2013, med 25 % av alle publikasjonene.