Hjem
Livsstilsepidemiologi

Om oss

Omtale av Forskningsgruppe for Livsstilsepidemiologi

Livsstilsepidemiologi april 2014
Fra kurs i Salsomaggiore Italia 23-27. april 2014 ( Mixed effects models med STATA )
Foto/ill.:
Geir Egil Eide

Hovedinnhold

Forskningsgruppe for Livsstilsepidemiologi fokuserer på epidemiologiske studier av årsaker til sykdom, spesielt livsstilsfaktorer og andre miljøfaktorer. Gruppen benytter helseregistre, slike som Medisinsk fødselsregister, KreftregisteretReseptregisteret, Dødsårsaksregisteret, Det nasjonale MS-registeret og Norsk pasientregister, samt trygdedata, etterhvert også det nye nasjonale Hjerte-kar og slag registeret.

En sentral kilde for vår forskning er også store befolkningsundersøkelser som Helseundersøkelsene i Hordaland (HUSK) og Den norske mor og barn undersøkelsen. Det nasjonale forskningsprosjektet Cardiovascular Disease in Norway - CVDNOR er også en viktig kilde til forskning.  Et viktig element i forskningen er et nært samarbeid med relevante kliniske miljøer. Det legges også sterk vekt på epidemiologisk metode.

Forskningsrådet gjennomførte i 2011 en fagevaluering av forskningen i biologi medisin og helsefag. Registry based research groups fikk karakteren “Very Good to Excellent”. Forskningsgruppen består i dag av ni fast vitenskapelige ansatte, ni PhD stipendiater, to forskere, tre post doc, og en forskerlinjestudent. Forskningsgruppen var den gruppe med høyeste antall publikasjoner ved instituttet i 2013, med 25 % av alle publikasjonene (1).