Hjem
Livsstilsepidemiologi (LERG)

NOREPOS

Norwegian Epidemiologic Osteoporosis Studies

Hovedinnhold

NOREPOS er et nasjonalt forskningssamarbeid nettverk av forskere fra fem ulike forskningsinstitusjoner over hele Norge. Vi utfører epidemiologisk forskning innen osteoporose. De samarbeidende institusjoner i NOREPOS er: Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Tromsø (UiT), Norsk teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Oslo (UiO), og Norsk institutt for folkehelse (FHI)