Hjem
Livsstilsepidemiologi (LERG)
Resultater fra CVDNOR prosjektet

Ett hjerteinfarkt hvert 41. minutt

Mellom 2001 og 2009 ble 115.000 nordmenn lagt inn på sykehus med sitt første hjerteinfarkt. Den gode nyheten er at flere og flere overlever.

UNIK berg 04

Produsent:
© Copyright UNIKARD, All rights reserved

Hovedinnhold

Enxhela Sulo forteller i denne videoen om sin artikkel som tar for seg tall fra CVDNOR-prosjektet. 

Les mer på Unikard sine sider.
(Unikard er en nasjonal satsning på hjerte- og karforskning. UNIKARD omfatter all hjerte- og karforskning, men med hovedvekt på epidemiologi/registerforsknig, hjertesvikt og hjerte- og karkirurgi).