Hjem
Livsstilsepidemiologi (LERG)
Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2015 – 2017

Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2015 – 2017

Professor Grethe Tell er oppnevnt til rådsleder for Nasjonalt råd for tobakksforebygging 2015 – 2017

Hovedinnhold

Fagrådene skal på oppdrag fra Helsedirektoratet og på selvstendig grunnlag gi Helsedirektoratet faglige råd.

Les mer på Helsedirektoratets nettside.