Hjem
Livsstilsepidemiologi
Lavt utdannede får fortsatt oftere hjerteinfarkt

Lavt utdannede får fortsatt oftere hjerteinfarkt

Risikoen for å få hjerteinfarkt synker, men personer som ikke fullførte videregående skole har fremdeles høyere risiko enn personer med høyere utdanning. En ny studie viser få tegn på at dette har endret seg de siste årene.

UNIK berg 03

Jannicke Igland forteller om studien "Utdanningsforskjeller i nye tilfeller av hjerteinfarkt i Norge."
Produsent:
Unikard.org

Studien viser at det eksisterer en vedvarende forskjell i risikoen for å få hjerteinfarkt i ulike utdanningsgrupper. Selv om de ikke kunne studere det direkte i denne studien, setter forskerne ulikhetene i sammenheng med at høyt utdannede også har færre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom – for eksempel røyker de mindre, er mer fysisk aktive og har sjeldnere en BMI som tilsvarer fedme. I tillegg kan personer med lav utdanning være mindre oppmerksomme på egen helse, følge opp medisinsk behandling dårligere, eller oftere ha psykososiale problemer som kan spille inn på hjerteinfarktrisikoen.

Les mer om studien på denne siden: http://unikard.org/lavt-utdanning-fortsatt-oftere-hjerteinfarkt/