Hjem
Forskergruppen i logikk
How do logics explain?

Workshop: How do logics explain?

Forskergruppen Bergen Logic Group og NFR-prosjektet `Anti-Exceptionalism About Logic' arrangerer en workshop i logikkens filosofi, 17. til 18. oktober.

Kode
Foto:
Ole Hjortland

Innhold

Logiske teorier er teorier om hvilke argumenter som er gyldige, og hvorfor de er gyldige. Fremveksten av formelle logiske systemer har ført til at en rekke rivaliserende teorier gir ulike svar på hvilke argumenter som er gyldige. Men hvilken teori er den riktige? Ifølge logisk abduktivisme bør logiske teorier velges ut på bakgrunn av utvelgelseskriterier som f eks forklaringsevne, deduktiv styrke, matematiske eleganse, forenbarhet med andre teorier, osv. Men i motsetning til i vitenskapelige teorier flest er det ingen enighet om nøyaktig hvilke typer fenomener en logisk teori forklarer – hvis en teori en gang overhodet kan sies å forklare noe. I workshop'en vil en rekke internasjonale foredragsholdere presentere sine syn på diskusjonen.

Workshopen `How do logics explain' er det fjerde arrangementet organisert i NFR-prosjektet `Anti-Exceptionalism About Logic'. 

Inviterte foredragsholdere:

  • Pål Antonsen (UiB)
  • Mark Jago (University of Nottingham)
  • Stephen Read (University of St Andrews)
  • Gillian Russell (UNC Chapel Hill)
  • Gil Sagi (Haifa University)
  • Jack Woods (University of Leeds
  • Ben Martin (UiB)
  • Ole Hjortland (UiB)