Hjem
Logikk
Publikasjon

Ny publikasjon fra forskergruppen i logikk

Ole T. Hjortland | Anti-Exceptionalism about Logic | Australasian Journal of Logic

Hovedinnhold

Anti-Exceptionalism about Logic

Ole T. Hjortland

ABSTRACT

Introduction to this special issue of The Australasian Journal of Logic