Hjem
Logikk
Universitetsforlagets debutantstipend

Forskere i logikk ved UiB tildelt Universitetsforlagets debutantstipend

Forfatterne bak Logikksjekk.no er tildelt Universitetsforlagets debutantstipend for læreboka «Logikksjekk: En håndbok i argumentasjon»

Hovedinnhold

Pål Fjeldvig Antonsen og Ole Hjortland har siden 2017 drevet tjenesten LogikksjekkFormålet med tjenesten er å «bidra til god og etterrettelig argumentasjon i det offentlig ordskifte. Vi diskuterer eksempler på argumentasjonsfeil og villedende retorikk i politiske debatter.» Logikksjekk har siden 2018 hatt fast spalte i Morgenbladet

Vi trenger et redskap for å skille argumenter fra retorisk støy, og vi trenger et redskap for å skille gode fra dårlige argumenter. Slik finner vi også ut hvilke premisser argumentene hviler på, og dermed hvilke stilltiende forpliktelser taleren har.

Antonsen & Hjortland (2018) Under den logiske lupenMorgenbladet 27.02.18

Logikksjekk kommer nå i nytt format, nemlig som lærebok: Logikksjekk: En håndbok i argumentasjon. Pål og Oles lærebok er plukket ut som én av fire vinnere av Universitetsforlagets debutantstipend.

Les mer om saken på Universitetsforlagets nettside.