Hjem
Forskargruppa Lov og kultur i det førmoderne nord
Lese

Lesegruppe - 14. juni

Forskergruppens arrangerer semesterets siste lesegruppe 14. juni, kl. 10:00-11:30

Hovedinnhold

Forskergruppen for lov og kultur i det før-moderne nord avholder semesterets tredje og siste lesegruppe 14. juni kl 10:00-11:30. Sted blir annonsert i god tid. 

Denne gangen skal vi lese to kapitler fra boken Rex Insularum: The King of Norway and His "Skattlands" as a Political System c. 1260-c. 1450, redigert av Steinar Imsen og publisert i 2014. De aktuelle kapitlene er "Royal Dominion in the 'Skattlands'" av Steinar Imsen selv (s. 33-100) og "Construction, Organization, Stabilization: Administrative Literacy in the Realm of Norway, the Case of Iceland" av Lena Rohrbach (s. 227-264). Boken er tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettside dersom man logger inn med en feidekonto fra et universitet eller en høyskole. 

Om du ønsker å bli med i forskergruppen, vennligst ta kontakt med Ole-Albert Nordby (ole-albert.nordby@uib.no), så blir du lagt til vår mailingliste.