Hjem

Forskergruppen Rett, retorikk og litteratur

Hovedinnhold

For mer informasjon om forskergruppens aktiviteter, kontakt forskergruppens leder, professor Arild Linneberg, tlf. 55582397, epost Arild.Linneberg@lle.uib.no

Illustrasjon: Mordet på fru Justitia, Marijke van Eeckhout. Gjengitt med tillatelse.

Forskergruppen arbeider i skjæringspunktet mellom rett og retorikk, lov og litteratur. Bakgrunnen for dette arbeidet er det tverrfaglige feltet "law and literature", som ble introdusert i Norge i 1997. Feltet behandler det man anser som felles møtesteder for litteraturforskning og rettsforskning, og dreier seg både om undersøkelser av rettslige dokumenter som litterære og retoriske objekter (rett som litteratur), og lovens og rettens rolle i litteraturen, litteraturhistorien og litteraturteoretisk tenkning (litteraturvitenskapens nomotetiske aspekt) . De senere årene har den norske forskningen på feltet i stor grad fokusert på semiotiske, hermeneutiske og retoriske problemstillinger.