Hjem
Forskergruppen Rett, retorikk og litteratur
Kronikk

Det (u)rettferdige ord

"Det er fordommene og for-dømmingen som først og fremst preger justismordsakene. Man dømmer og bedømmer for rask", skriver Bjørn C. Ekeland i en ny kronikk i Aftenposten

Med advokat Elden og Tore Sandberg

Hovedinnhold

"Det norske rettsvesen har hatt sin andel av justismord i nyere tid. Mer enn sin andel vil mange si. Frifinnelsen av Per Liland var en direkte foranledning til opprettelsen av Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker i 2004, en kommisjon hvis fremste karakteristika kan oppsummeres i tre punkter: Dens nødvendighet, dens besynderlige retorikk og dens tvilsomme og svært mangelfulle sammensetning.

 

 

Det siste henger sammen med spørsmålet: Hvordan kan justismord skje? Forskning ved Universitetet i Bergen viser et komplekst nettverk av faktorer som bidrar til justismord, men to av dem skiller seg ut i alle sakene. For det første politiets og påtalemyndighetens, og forsvarernes, manglende evne til å tolke tegn. For det andre, vanskeliggjøringen av tilgangen til disse tegnene utenfra systemet. Tegn betyr: vitnemål, tilståelser, tekniske bevis, sakkyndige erklæringer osv..."

 

Les hele kronikken her

Aftenposten, 18.03.10