Hjem
Forskergruppen Rett, retorikk og litteratur
NYHETER

Ny bok: Justismordets retorikk

"Justismordets retorikk" handler om fortellingenes betydning i retten. Boken er et resultat av forskningsprosjektet «Justismordets dramaturgi. Om konstruksjonen av falske eller fiktive fortellinger i retten», som pågikk fra 2009 til 2013 med finansiering fra Norges forskningsråd. Bokens er skrevet av litteraturviterne Arild Linneberg, som ledet prosjektet, Johan Dragvoll og Bjørn C. Ekeland.

Hovedinnhold

Hva er et justismord? Og hva er årsakene til justismord? Justismordets retorikk handler om det, nærmere bestemt om fortellingenes betydning i retten, og om retten som teater. Enhver dom i en rettssal forutsetter nemlig en fortelling som svarer på den klassiske retorikkens seks spørsmål: Hvem gjorde hva når hvor hvordan og hvorfor? Denne boka er skrevet av tre litteraturvitere. 

Når vi har med justismord å gjøre, er de fortellingene som fortelles i retten falske, eller fiktive: oppdiktede, dikting! Hvordan slik dikting oppstår i retten er bokas hovedemne. Jusstismordets retorikk tar for seg justismord generelt, men også både gamle og nye, kjente og ukjente, erkjente og ikke erkjente, mulige eller sannsynlige justismord fra ridder blåskjegg til i dag. Stemoren, Tengs, Treholt, Torgersen, Liland og Moen er rettssaker som vies spesiell oppmerksomhet. Når fortellingene utvikles i retten, utfolder de seg som et teater som spenner fra farse og komedie til absurd drama. Rettens teater er alltid et drama som munner ut i dommen. I tilfellet justismord, er dommen feil, da er teateret i retten en tragedie.

Johan Dragvoll, Bjørn C. Ekeland og Arild Linneberg er alle forskere ved Universitetet i Bergen, der de viderefører forskningen fra "Justismordets dramaturgi" gjennom et nyopprettet senter for humanistiske rettsstudier.