Hjem
Forskergruppen Rett, retorikk og litteratur

Nyhetsarkiv for Forskergruppen Rett, retorikk og litteratur

The international research conference Narratives in the Criminal Process took place at the University of Bergen on Friday 30 November and Saturday 1 December 2018. More than 50 scholars, researchers and students attended 28 presentations of papers on various subjects in the interdisciplinary field of law, humanities, media and social sciences.
"Justismordets retorikk" handler om fortellingenes betydning i retten. Boken er et resultat av forskningsprosjektet «Justismordets dramaturgi. Om konstruksjonen av falske eller fiktive fortellinger i retten», som pågikk fra 2009 til 2013 med finansiering fra Norges forskningsråd. Bokens er skrevet av litteraturviterne Arild Linneberg, som ledet prosjektet, Johan Dragvoll og Bjørn C. Ekeland.
"Det er fordommene og for-dømmingen som først og fremst preger justismordsakene. Man dømmer og bedømmer for rask", skriver Bjørn C. Ekeland i en ny kronikk i Aftenposten