Hjem
Martha Enger laboratorium
Ny medikamentbehandling

Ny medisin skal gjøre hjernesvulst mottakelig for cellegift

Ny medikamentbehandling kan gi lenger levetid til en pasientgruppe med særlig dårlig prognose. Prosjektet har fått midler fra Krafttak mot kreft.

Prosjektleder: Martha Chekenya, Universitetet i Bergen

Prosjektet prøver ut en ny type medikamentbehandling i kombinasjon med cellegift i palliativ (lindrende) behandling av den mest ondartede typen hjernesvulst, glioblastom. Målet er reduksjon i behandlingstid og bivirkninger, og opprettholdelse av pasientens gode livskvalitet.

En genforandring fører til dannelsen av et aktivt enzym som beskytter svulsten og gjør at aktuell cellegift ikke virker. Med behandling med medikamentet Bortezomib, sammen med cellegift, viser deg seg at svulsten kan krympes. Det kan få stor betydning for sykdomskontroll- og avlastning, og kan bidra til å opprettholde god livskvalitet i en pasientgruppe som også teller et vesentlig antall yngre pasienter