Hjem
Martha Enger laboratorium
Årets PhD 2019

Nok en pris for beste PhD-arbeid for Brain Tumour Immunology & Therapy forskningsgruppen!

Årets PhD 2019 – Andrea Gras Navarro - “Towards Natural Killer cellular Immunotherapy for glioblastoma. KIR-HLA ligand interaction and proteasome inhibitors to potentiate efficacy"

Hovedinnhold

I 2015 ble Andrea Gras Navarro tildelt et høyt ettersøkt 4-årig UiB PhD-stipend. I dag mottok hun pris for beste-PhD arbeid av alle avhandlinger i 2019 på det medisinske fakultetet, Universitetet i Bergen. Vi gratulerer!

Disse medisinsk fakultets doktorgradsstillinger er viktige og veldig attraktive ettersom de fyller et stort finansieringsgap for translasjonell eller grunnforskning. De største tilskuddsorganene som finansierer translasjonskreftforskning, f.eks. Kreftforeningen og Norges Forskningsråd henholdsvis ikke lenger støtter doktorgradsstillinger og er ekstremt vanskelige å få tildeling fra.

PhD-prisen er en personlig pris, en anerkjennelse og utmerkelse for 4 års hardt arbeid, fokus på kvalitet i forskning og i undervisningsplikter som tar opp 25% av PhD-perioden. Men det er også en anerkjennelse av forskergruppen og det vitenskapelige miljøet, da multidisciplinær samarbeid er med på å dyrke gode studenter og samfunnsnyttig forskning. Så, som veileder og på vegne av alle medlemmene av forskningsgruppen min, BTi, og det større Translasjonell Kreftforskningslaboratoriet, er jeg også glad og stolt over at Gras Navarro mottok denne utmerkelsen.