Hjem
Martha Enger laboratorium
Masteroppgave

Masteroppgave i medisinstudiet: Maria Tennefoss Sørbø

Vi gratulerer Maria Tennefos Sørbø som har fullført og bestått sin hovedoppgave i medisinstudiet. Studiet var utført i perioden 2019-2021.

Hovedinnhold

Maria undersøkte hvordan doktor-pasient-kommunikasjon og psykososiale faktorer påvirker livskvalitet ved forskjellige stadier i sykdomsforløpet hos pasienter som er diagnostisert med hjernesvulsten, glioblastoma. Sammendraget av oppgavens hoved- og delmål følger under:

Et klinisk perspektiv på glioblastom og relatert livskvalitet:
fokus på psykososiale og etiske aspekter og doktor-pasientkommunikasjon

Bakgrunn: Min personlige erfaring som pårørende da min far ble diagnostisert med den ondartede hjernesvulsten, glioblastom (GBM), inspirerte meg til å lære mer om denne sykdommen og de forskjellige aspektene ved den. Videre er forekomsten av glioblastom høyere i Norge, England og Frankrike sammenlignet med de fleste europeiske land, og sykdommen er for tiden uhelbredelig. De store spørsmålene er hvorfor og hvordan denne forskjellen oppstår. Hvordan skiller denne typen kreft seg ut fra de andre? Hva slags psykososiale utfordringer møter pasientene knyttet til livskvaliteten? Hvordan tilpasses kommunikasjonen til hver pasients behov i deres situasjon? Selv om mange studier tar sikte på å forbedre overlevelsen, er det like viktig å huske på å optimalisere livskvaliteten (QoL) i pasientens terminalfase gjennom god kommunikasjon og støtte. Dette er også relevant siden eksisterende behandlinger er ineffektive (i stor grad palliative) og pasienter ofte opplever uønskede bivirkninger som et resultat av både behandlingen og utviklingen av sykdommen. Et fokusert perspektiv for å forbedre behandling og prognose, bør gå hånd i hånd med like stor fokus på pasientens QoL. En systematisk litteraturgjennomgang ble gjennomført for å utforske disse problemstillingene.

I tillegg til litteraturgjennomgangen var den opprinnelige planen å skygge onkologene som behandlet pasienter som ble registrert i BORTEM-17 fase 1B / II klinisk utprøving ved hjelp av flere besøk til onkologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus. Dette var ment for å vurdere hvordan QoL, etiske perspektiver og lege-pasientkommunikasjon blir gjennomført i praksis i kliniske omgivelser. På grunn av COVID-19-pandemien kunne dette ikke gjennomføres, og prosjektet ble derfor omformulert som en eksklusiv litteraturstudie. Prosjektet hadde som mål å undersøke følgende:

  • Hvilke faktorer som påvirker livskvaliteten hos pasienter diagnostisert med glioblastom
  • Hvordan påvirker psykososiale aspekter (f.eks. Kognisjon, humør, økonomi, utdanning, støtte) og lege-pasientkommunikasjon på pasientenes QoL-evaluering,
  1. ved diagnose tidspunktet
  2. under behandlingen
  3. i progresjon eller utgangen av livet
  • Hvordan endres innvirkningen av psykososiale faktorer og kommunikasjon på QoL i løpet av pasientens sykdomsforløp?