Hjem

Martinez labben

Hovedinnhold

Martinez Lab Picture

Martinez & Teigen-laboratoriet studerer forholdet mellom molekylær struktur og funksjon for å forstå menneskers helse og sykdom. Vi bruker en kombinasjon av beregningsbaserte og eksperimentelle teknikker innen biofysikk, biokjemi og cellulær biologi. Vi tar sikte på å utvikle nye terapeutiske muligheter for innfødte metabolske feil, særlig fenylketonuri og nevrotransmitterforstyrrelser, for eksempel tyrosinhydroksylasemangel.

Martinez & Teigen lab hører til forskningsgruppen for biogjenkjenning.

Vårt forskningsinnhold er best forklart på engelsk. Vennligst besøk den engelske versjonen av nettsiden.

Nyhet | Forskning
Bilde av to mus i musemodellen holdt av to personer med blå hansker

Musemodell ga nye funn om sjelden sykdom

En ny musemodell laget av blant andre forskere ved Institutt for biomedisin kan kaste lys over tilleggsbelastninger hos pasienter med PKU, også kalt Føllings sykdom.

News
graphical abstract mol therapy

Frå molekyl til menneske

Martinez og samarbeidspartnare utviklar ein farmakologisk chaperonterapi for akutt intermitterande porfyri.

Nyhet
Full-length human PAH

3D struktur av enzymet involvert i føllings sykdom

Forskere i biogjenkjenningsgruppen har løst 3D strukturen til fenylalaninhydroksylase. Denne strukturen er av medisinsk betydning siden den involverer kofaktor BH4 som også brukes som terapi for føllings sykdom.

Forskningsnyheter
Back cover of April 2019 issue of Human Mutation

Ny interaksjon av co-chaperon DNAJC12 med varianter av fenylalaninhydroksylase

Forskere fra Aurora Martinez' lab beskriver en ny nedbrytningsvei for enzymene som forårsaker fenylketonuri og andre neurometabolske sykdommer.