Hjem

Forskergruppen Mennesket og materialitet

Hovedinnhold

Stødle i Etne

Forskergruppen Mennesket og materialitet

Ramona Harrison, leder
E-post: Ramona.Harrison@uib.no  

Bildet: «Kyrkjehaugen» med bauta foran Stødle kirke i Etne.

Denne forskergruppen tar utgangspunkt i det materielle for å få innsikt i, og utvikle kunnskap om vår historie. Gruppen bidrar til diskusjoner, forskning og formidling for studier av historien gjennom en materiell virkelighet. Gruppen danner også et forum for work-in-progress-seminarer, for idéutvikling og søknadsutforming, og en anledning for studenter og ansatte til å diskutere sine relevante arbeid og tanker, uavhengig av tid og rom. 

Naturen gir livsvilkår for mennesket, liksom mennesket bruker og påvirker naturen. Mennesket befinner seg i konstant dialog med sine fysiske omgivelser, -  beveger seg, ser, lukter dem og bearbeider dem -, og gjennom de fysiske omgivelsene kan vi lese menneskets historie. For den aller største delen av menneskets historie er det kun materielle spor som kan fortelle om den. Det er ikke mulig å forstå vår historie uten å ta omgivelsene og materialitet i betraktning. Selv om mennesket er nødvendig for å forklare materiell kultur, er det ikke tilstrekkelig, og er ikke en gang alltid sentralt. Mennesket kan oppfattes som et bindevev heller enn å være tilstrekkelig som forklaring til vår historie.

Program vår 2022.

Internasjonal konferanse i Bergen i september 2022 - Call for papers: 
Human Agency and Global Challenges: Re-Centering Social Change in Archaeology

Guest researcher - Archaeology
bilde av Leszek Gardeła

Passion and Profession - Viking at Heart

Leszek Gardeła on Viking women with weapons and his lifelong love affair with the North

Nyhet
Kam fra Bryggen i Bergen.

Fokus på materialitet

Slik blir instituttets nye forskergruppe.

Meet our employees
Blombos

Goldsmith turned archaeologist

UiB researcher Karen van Niekerk's road to (a Centre of) excellence.