Hjem
Forskergruppen Mennesket og materialitet

Hovedinnhold

Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap (AHKR)
Universitetet i Bergen
Postboks 7805, 5020 Bergen

Sæbjørg Walaker Nordeide, leder
E-post: Sabjorg.Nordeide@uib.no