Hjem

Marin biodiversitet

Hovedinnhold

Biodiversitet er genetisk variasjon innen arter, artsmangfold, og variasjoner i leveområder og naturtyper. Aktiviteten i forskergruppen Marin Biodiversitet omfatter forskning mellom annet på marine arters genetiske diversitet, arter og gruppers systematiske relasjoner, marine arters utvikling og biologi, og på marine samfunn og naturtyper.

Et vidt spekter av metoder blir anvendt, som for eksempel felt- og laboratorieforsøk, klassiske morfologiske studier i kombinasjon med molekylærbiologi, og Next Generation Sequencing. Innen Marin Biodiversitet blir det arbeidet med ulike marine virvelløse dyr og makroalger.

Nytt ERANET-prosjekt
Sargassum muticum in Øygarden

Invaderende makroalger, hva skjer når sjøtemperaturen stiger?

Invaderende makroalger kan fortrenge den hjemlige algevegetasjonen lokalt. Med klimaforandringer og høyere sjøtemperaturer kan effekter bli større.

Nyhet
VarmeKilderSchrødinger

Norge er en vulkannasjon. Men hvordan er det egentlig i dyphavet?

BIO forskning på Schrødingers Katt de neste 4 ukene

Nyhet
Dyphavsskorstein

Nye oppdagelser i dypet av Norskehavet

Undersjøiske vulkaner skaper unike økosystemer og muligheter for fremtiden

Jobbe som marinbiolog?

Med en master i marinbiologi i ryggen er det nesten bare fantasien som setter grenser for hva du kan drive med. Av uteksaminerte studenter ved BIO har vi rådgivere og forskere innen forvaltning, doktorgradsstipendiater, forskere, teknikere på Havforskningsinstituttet og Uni Research, som får være med på spennende tokt til alle kriker og kroker i verden, og en rekke andre spennende yrker.

Les om Biologer i Jobb for andre muligheter.