Hjem
Marin biodiversitet

Prosjekter ved forskergruppe marin biodiversitet

Hovedinnhold

SponGES

Invasive seaweeds in rising temperatures: impacts and risk assessments (INVASIVES). INVASIVES støttes av prosjektet "Towards integrated European marine research strategy and programmes - SEAS-ERA" innenfor EUs ERA-Net, med sju deltakere fra fem ulike Europeiske land. Mål for programmet er å estimere nåværende og fremtidige effekter av invasive fremmede makroalger på biodiversitet langs kysten i Nord-Atlanteren. Metodene brukt er en blanding av modellering, feltstudier, økologiske eksperimenter, biokjemi og molekylærbiologi. Hjemmeside.

Taksonomi og utbredelse av svamper (Porifera) i norske farvann. Et kartleggingsprosjekt under Artsdatabanken, bestående av en fullstendig taksonomisk inventering av lite kjente svampe-grupper i norske farvann med hovedvekt på de ulike gruppene Hexactinellida, Calcarea, Astrophorida, Polymastiidae og Cladorhizidae. Les mer på Artsdatabankens hjemmesider.

Arts- og naturtypekartlegging av Sognefjorden. Sognefjorden er Norges lengste og dypeste fjord, med komplekse og varierende betingelser for marint liv. Dette prosjektet er en toårig studie med mål om å kartlegge habitater og fauna i Sognefjorden med hjelp av tradisjonelle og nyere metoder for å øke kunnskapen om marine organismer i dette området. Les mer på Artsdatabankens hjemmesider.

 

Løpende prosjekter:

SPONGRAM: sponge risk assessment and monitoring

Det nasjonale nettverket "Norwegian seaweeds"