Hjem
Marin biodiversitet

Labfasiliteter

Hovedinnhold

Biodiversitetslaboratoriene

Gjennom fellesstrukturen Biodiversitetslaboratoriene (BDL) har forskergruppe Marin biodiversitet tilgang til molekylærlab, organismelab og fossillab. BDL er et formalisert samarbeid mellom tre forskergrupper på Institutt for Biologi (Maring Biodiversitet, Geomikrobiologi og EECRG) og to grupper på De naturhistoriske samlinger, Bergen Museum (Fylogenetisk systematikk og evolusjon (FSE), Fortidens landskap og miljø).

DNA-lab

Fasiliteter for ekstrahering av DNA, PCR, kloning m.m. Fra vår 2014 har laboratoriet anskaffet en Ion Torrent nestegenerasjons sekvenseringsmaskin.

Organismelab

Fasiliteter for undersøkelse av ulike typer fiksert biologisk materiale. Lupe- og mikroskopkamera.

Fossillab

Fasiliteter for undersøkelse av mikro- og makrofossiler. Inneholder også kamerautstyr og et SEM.

Kontaktperson

Kenneth Meland, senioringeniør

+47 55 58 46 14

Kenneth.Meland@bio.uib.no

 

Elektronmikroskopisk felleslaboratorium

Elektronmikroskopisk felleslaboratorium inneholder flere elektronmikroskop av ulike typer og er satt opp som en egen enhet under Matematisk-naturvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Bergen.