Hjem
Marin biodiversitet
News

Artskartlegging i Sognefjorden

Foto/ill.:
Henrik Glenner

Hovedinnhold

Forskere fra Marin biodiversitet har vært med på tokt med FF Håkon Mosby for å kartlegge deler av havbunnen i Sognefjorden. Sognefjorden er Norges lengste og dypeste fjord, 205 km lang og 1308 m dyp på det dypeste, med et rikt dyreliv og artsmangfold.

 

Forskergruppe marin biodiversitet samarbeider med Havforskningsinstituttet, NIVA og Universitetsmuseet i Bergen om prosjektet «Arts- og naturtypekartlegging av Sognefjorden», finansiert av Artsdatabanken. Toktet er det første av flere, og markerer begynnelsen på prosjektperioden, som løper frem til juni 2016.

 

Sognefjordens habitater og fauna er ikke særlig godt kjent. Norske fjorder utgjør helt spesielle områder med stor variasjon i levebetingelser, noe som holder liv i lokale populasjoner av sjeldne arter. Dette er første gang at Sognefjorden blir undersøkt i et slikt omfang, både med hjelp av tradisjonelle prøvetakingsmetoder og ved hjelp av videotransekter og annen instrumentering.