Hjem
Marin biodiversitet

Nyhetsarkiv for Marin biodiversitet

Det nye utdanningssenteret bioCEED skal bringe flere av UiBs biologistudenter ut i samfunnslivet og gjøre dem bedre rustet til å løse globale utfordringer.
Invaderende makroalger kan fortrenge den hjemlige algevegetasjonen lokalt. Med klimaforandringer og høyere sjøtemperaturer kan effekter bli større.
I forbindelse med 40-årsjubileet for norsk-vietnamesisk samarbeid inviterte den norske ambassaden til et seminar i Hanoi fredag 25. november der forskning og høyere utdanning var ett av to fokusområder.
Christoffer Schander og Christiane Todt har spennende forskning resultater i Nature.
Forskerne har funnet to hittil ukjente sjøstjerner på havbunnen i Møre og Romsdal. Også flere andre nye arter er oppdaget.
Grunnforsking har gitt oss alt frå avansert utstyr for kreftbehandling til internett. Likevel blir det stadig mindre av den.
–Det som är bra med Norge för marinbiologin är att man har en lång kustremsa.