Hjem
Norsk Medborgerpanel (ikke i bruk)
News

Krosnick inspirerte medborgerpanelet

Oppmøtet var stort da Jon Krosnick besøkte Norsk medborgerpanel idag. Et inspirert publikum noterte flittig under hans innlegg om spørreundersøkelser.

Hovedinnhold

Hovedbudskapet til den besøkende professoren i statsvitenskap, kommunikasjon og psykologi fra Stanford University var: "Get more dirt off the lence!" Jon Krosnick siktet til hvordan samfunnsvitere bruker spørreundersøkelser som et mikroskop for å studere samfunnet og individers holdninger. Og som innlegget hans demonstrerte finnes det mange kilder til uklar linse.

 

Om reliabilitet påpekte Krosnick at det ikke er sikkert en respondent vil svare det samme i dag som den svarte i går. Ofte har ikke respondenten noe klar formening om saker, og han brukte spørsmålet «Liker du banan?» som eksempel på en sak mange har et ambivalent forhold til. Dessuten kan respondentens dagsform og humør gå ut over validiteten til spørreundersøkelsen. Her kunne Krosnick fortelle at personer som nettopp har funnet en mynt på gaten gjerne svarer at de er mer fornøyd med sin generelle livssituasjon.

 

På en time diskuterte Jon Krosnick fordeler og ulemper med åpne versus lukkede spørsmål, utforming av skalaer, respondenters kognitive steg for forståelse av spørsmål, normer for konversasjon, oppstykking av kompliserte spørsmål, samt en rekke andre råd for å lage gode spørreundersøkelser. Avslutningsvis føyet han også til at litteraturen ga konsistente bevis som gjorde ham trygg i sine anbefalinger.

 

De fremmøtte noterte konsentrert på blokker og nettbrett under det meget inspirerende foredraget. Spørsmålene lot heller ikke vente på seg, og fram til kl 18 ikveld skal også Norsk medborgerpanel og prosjektpresentasjoner diskuteres i dette heldagsseminaret.