Hjem
Mediebruksgruppen
Publikasjon

Erik Knudsen og Mikael Poul Johannesson med ny artikkel i Political Communication

Ny metodeartikkel i et internasjonalt topptidsskrift

Eirik Knudsen og Mikael Poul Johannesson

Hovedinnhold

Postdoktor Erik Knudsen og stipendiat Mikael Poul Johannesson har skrevet om hvordan en metodisk innovasjon i samfunnsvitenskapen kan brukes til å studere medievitenskaplige fenomener. Artikkelen er publisert i det prestisjefylte tidsskriftet Political Communication (rangert som det 8. beste tidsskriftet i medievitenskap) og springer ut av det tverrfaglige forskningsmiljøet på DIGSSCORE og Forskningsgruppen for mediebruk og publikumsstudier. 

I artikkelen argumenterer Knudsen og Johannesson for at metoden «conjoint eksperiment» vil bidra med å svare på multidimensjonelle og kausale spørsmål. De gjennomgår metoden steg-for-steg og viser gjennom to ulike empiriske eksempler hvordan metoden kan innoveres for å studere medievitenskaplige fenomener.

Gå til artikkelen her

Abstract:This paper calls attention to what is arguably the most notable advancement in survey experiments over the last decade: conjoint designs. The benefit of conjoint design is its capacity to study and compare the causal effects of several dimensions simultaneously. Although survey experiments have long been a preferred method for assessing causal effects, the method falls short when studying multidimensional causal relations.Researchers face a trade-off between a lack of statistical power or a restriction in experimental conditions. Conjoint designs solve this problem by letting the researcher vary an indefinite number of factors in one experiment. This method is quickly gaining ground in social and political science but has yet to be widely practiced in political communication research. This article argues that conjoint designs are ideal for studying political communication effects and highlights the possible benefits of using and innovating conjoint designs in political communication research. We make available sample scripts and demonstrate the value of this methodological technique through empirical examples of trust in news media and selective exposure to political news.