Hjem
Mediebruksgruppen
Nytt forskningsprosjekt

Ytre-Arne & Moe i nytt forskningsprosjekt tildelt FRIPRO-midler

Førsteamanuensis Brita Ytre-Arne og professor Hallvard Moe blir en del av det FRIPRO-finansierte «Intrusive media, ambivalent users and digital detox", et prosjekt som blant annet bygger videre på gruppens MeCIn-prosjekt.

Colourbox
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

FRIPRO-midler er tildelt forskningsprosjektet "Intrusive media, ambivalent users and digital detox", ledet av Trine Syvertsen ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Førsteamanuensis Brita Ytre-Arne og professor Hallvard Moe er med i prosjektet som tar opp viktige spørsmål om hvordan det samlede trykket fra digitale medier oppleves i samfunnet, og studerer normer og politikk, medieindustrien, og brukererfaringer. Prosjektet er en videreføring av forskningsgruppen for mediebruk og publikumsstudiers MeCIn-prosjekt, og et RAM-prosjekt med samme prosjektgruppe fra UiO. 

Prosjektet skal studere ambivalens, motstand mot og forsøk på å skjerme/kople seg fra digitale medier. Et utgangspunkt for prosjektet er hvordan dagens digitale medier produserer konflikter, spenninger og utfordringer både i folks liv og i offentligheten. Prosjektet er slik av transnasjonal relevans, og undersøker virkningene av globale medier og plattformer, men er også særlig rettet mot det norske samfunnets media, mediepolitikk, og industriens ansvar og brukernormer i et norsk perspektiv. Særlig grunnet omfattende digital bruk og ambisiøs informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og mediepolitikk, er Norge også en særlig god case for å studere nettopp digital ambivalens, motstand og "detox". Prosjektet skal kombinere flere metoder, slik som intervju, tekstanalyse, observasjon og brukereksperiment. 

Ytre-Arne skal lede arbeidspakken om brukerstudier, der blant annet intervjuer av folk som iverksetter ulike former for «digital detox» skal gjennomføres, sammen med feltarbeid på arenaer i samfunnet der det er forventninger om å slå av mobiltelefonen.